Botulinski toksin

EDUKACIJA ZA PRIMENU BOTULINSKOG TOKSINA

Edukacija za primenu botulinkog toksina je predviđena za doktore medicine i stomatologije koji žele da ovladaju osnovnim tehnikama i protokolima u primeni ove estetske procedure. Ovo je obuka iz oblasti anti-aginga, kojom ćete upotpuniti svoje znanje. Razvićete nove veštine kako biste rešavali različite estetske probleme u svakodnevnoj praksi.

Edukacija za primenu botulinskog toksina se sastoji iz dva dela: teorijskog i praktičnog.

Teorijski deo edukacije obuhvata upoznavanje sa time šta je BOTOX, odnosno kako botulinski toksin deluje na mišiće gornjeg dela lica. Takođe, koliko često se radi ova terapija, koje su kontraindikacije, ali i koji sve neželjeni efekti mogu da se jave, kao i kako se oni tretiraju. Naravno, posebna pažnja tokom obuke se obraća i na onaj segment koji je vezan za bezbednost primene ovog proteina, koji nastaje kao produkt bakterije Clostridum botulinum, kao i zbog čega se naziva „toksin“.

Praktični deo edukacije obuhvata upoznavanje sa tehnikama rada putem praktičnog rada na pacijentima, gde lekari samostalno, uz nadzor i asistenciju dr Maje, apliciraju  botulinski toksin. Izbor tačaka za ubrizgavanje botulinskog toksina je od ključne važnosti za postizanje željenog rezultata. Kroz ovako interaktivan rad, lekari stiču neophodno znanje i sigurnost za samostalan rad.

Trajanje: jedan dan

Cena: 380€

*GRATIS 1 VISTABEL za rad na pacijentu na praktičnom delu obuke