Hijaluronski fileri

hijaluronski-fileri

EDUKACIJA ZA PRIMENU HIJALURONSKIH FILERA

Edukacija za primenu hijaluronskih filera (BASIC i ADVANCED) je predviđena za doktore medicine i stomatologije koji žele da ovladaju osnovnim tehnikama i protokolima u primeni ove estetske procedure. Edukacije mogu biti individualne ili grupne, sa maksimalnih 5 polaznika po grupi.

Edukacija se sastoji iz dva dela: teorijskog i praktičnog.

Teorijski deo edukacije obuhvata upoznavanje sa svim neophodnim osnovnim znanjima za efikasnu i bezbednu primenu hijaluronskih filera, kao i o neželjenim efektima i njihovom rešavanju.

Praktični deo edukacije obuhvata upoznavanje sa tehnikama apliciranja filera putem praktičnog rada na pacijentima, gde lekari samostalno apliciraju hijaluronske filere. Kroz ovako interaktivan rad lekari stiču neophodno znanje za samostalan rad.

BASIC obuka podrazumeva:

-rad iglom
-osnovne tehnike injektovanja hijaluronskih filera u sledećim regijama:

 • JAGODICE
 • NAZOLABIJALNE BORE
 • MARIONETSKE BORE (Crow’s feet)
 • BAR-CODE BORE
 • USNE

Trajanje edukacije: jedan dan

Cena: 500 €

*GRATIS 2 kubika JUVEDERM filera za rad na pacijentu na praktičnom delu obuke

ADVANCED obuka podrazumeva:

-rad iglom i kanilom
-injektovanje hijalurnoskih filera u tzv. opasnim zonama (danger zones)

 • PODOČNJACI
 • NOS
 • BRADA
 • ŠAKE
 • LIFTING LICA (8 point lift)
 • DEFINICIJA DONJE LINIJE LICA (Jaw line)

Trajanje edukacije: jedan dan

Cena: 500 €

*GRATIS 2 kubika JUVEDERM filera za rad na pacijentu na praktičnom delu obuke